Pl:Game Rules

This translation page needs to be updated

The original English page has been modified so this translation page contains outdated content. Please help keep Wiki a useful resource by joining our Translators team and update this page. See Category:Translation update needed for pages needing a translation update. Remove the "{{Main page updated}}" template when you're done. Thanks.


Ten artykuł zawiera informacje dla graczy oraz osób zainteresowanych grą The Mana World.


Wiki nie jest odpowiednim miejscem na Zasady Gry. Kanoniczne zasady gry to te które wyświetlane są w grze; skrypt odpowiadający za zasady: w repozytorium git.