Cz:ManaMarket

Tento článek obsahuje informace pro hráče nebo pro ty, kteří by si rádi zahráli The Mana World.

Manamarket2.png

ManaMarket

ManaMarket je přítelský bot napsaný Jero a PjotrOrial, inspirovaný zesnulým botem Tradebot, kterého napsal Turmfalke. Nachází se v General Store v Hurnscaldu. Umožňuje hráčům přidávat předměty na prodej, které lze poté od něj koupit. Předměty je možné vystavit po dobu jednoho týdne, která může být ale prodloužena až na týdny tři (viz. příkaz !relist). Všecky příkazy je možné používat poze přes šeptání, také je podporováno nakupování položek přes menu kliknutí pravého tlačítka v klientovi Manaplus.

Příkazy

Abyste použili příkaz musíte šeptat na ManaMarket.

 /w ManaMarket <příkaz>

Veřejné příkazy

 • !list
Tento příkaz zobrazí seznam všech položek, které je možné právě zakoupit.
 • !find <název> nebo <id předmětu>
Tento příkaz vrátí seznam všch předmětů které odpovídají danému id přemětu nebo názvu. Na příklad /w ManaMarket !find ore
 • !buy <počet kusů> <id prodeje>
Toto umožňuje zakoupit předmět ze seznamu. Na příklad: Pro nankoupení předmětu který je na seznamu uveden takto:
[selling] [6] 5 [Iron Ore] for 1000gp each 
napíšete "/w ManaMarket !buy 1 6". A tím koupíte jeden kus od předmětu 6 (Iron Ore).

Příkazy pro prodejce

Následující příkazy jsou přístupné pouze hráčům kteří mají přístupová práva prodejce (přístupová úroveň 5 a vyšší).

 • !add <počet> <cena> <název předmětu>
Tento příkaz se používá k přidávání předmětů k prodeji. Příklad: Pokud chcete prodat deset kusů Iron Ore, za 5000GP každý, napíšete "/w ManaMarket !add 10 5000 Iron Ore". Po té bot zahájí obchod. Akceptujte a vaše předměty sou přpraveny k prodeji.
 • !info
Tímto příkazem můžete zkontrolovat úrověň vašich přístupových práv, počet volných slotů pro prodej, množství peněz co jste vydělali a seznam všech předmětů které právě prodáváte.
 • !relist <id prodeje>
Předmět je na seznamu po dobu jednoho týdne než je jej nutné znovu na seznam uvést. Předmět může být relistován po dobu maximálně tří týdnů a poté musí být vybrán zpět pomocí příkazu !getback. Toto opatření je zde proto aby nebyl seznam plný neprodatelných předmětů.
 • !getback <id prodeje>
Tento příkaz vrátí neprodané předměty ze seznamu. Například pro vrácení předmětu uvedeného příkazy !info nebo !list jako:
[selling] [6] 5 [Iron Ore] for 1000gp each 
napíšete "/w ManaMarket !getback 6", což vrátí všech pět kusů předmětu.
 • !money
Tento příkaz vrátí všecky vydělané peníze z prodeje.
 • !help <příkaz> nebo !help
Tento příkaz vrátí seznam všech příkazů nebo podrobnější informace o příkazu.

Úrovně přístupu

Úroveň oprávnění přístupu určuje jaké příkaz jste schopni používat:

 • Úroveň -1
Uživatel byl zablokován pro zneužívání a/nebo spamování ManaMarketu.
Dostupné příkazy: Žádné
 • Úroveň 0
Můžete nakupovat předměty.
Dostupné příkazy: !list  !buy  !find  !help
 • Úroveň 5
Můžete prodávat předměty.
Dostupné příkazy: !add  !relist  !info  !money  !getback
 • Úroveň 10
Můžete přidávat uživatele.
Dostupné příkazy: !adduser !listusers
 • Úroveň 20
Máte přístup k administrátorským příkazům.
Dostupné příkazy: Všechny

Statistika prodeje

Můžete si prohlédnout výpis nedávných prodejů pro přehled o cenách předmětů.

Dále si můžete prohlédnout kompletní historii prodaných předmetů.

Tyto výpisy se aktualizují každou hodinu.

Prodejní oprávnění

pro získání prodejního právnění si prosím nejdříve přečtěte na fóru toto a poté odpovězte a uvďte přesné jméno postavy.

Pouze jen jeden účet na hráče je povolen (žádné alternativní postavy). Pokud záznamy bot ukážou že se hráč snaží jej nějak využít nebo podvést, může mu být zrušen jeho účet.