Pl:Wooden Shield Quest

From The Mana World


Quest Overview
Starting Location 009-1 Hurnscald
Level 20 recommended
Prerequisites Forest Bow Quest
Redoable No, only once


Co trzeba zrobić:

  1. Znajdź Jack, który znajduje się w południowo zachodniej części Hurnscald, naprzeciwko Soul Menhir.
  2. Porozmawiaj z nim - Jack zapyta cię o twój łuk i zaoferuje, że może zrobic dla ciebie tarcze.
  3. Zbierz dla niego 40 Raw Log.

Podpowiedź:

  • Log Head można znaleźć w południowo zachodnim Woodland.

Raw Log upuszczają:

  • Log Head (20%)

Nagroda:

  • 2,500 EXP
  • 1 Wooden Shield (+14 Defense)

Całkowity koszt:

  • 5,000 GP
  • 40 Raw Log